دبستان غیر دولتی حضرت روح الله

آشنایی با قوانین و شرایط مدرسه
آیین نامه انضباطی مدرسه
کادر مدرسه شما

مقالات

عادات بد مانند بالا کشیدن بینی با صدای بلند پیچیدن مو ، دور انگشت ، کشیدن گوش خود ، خراش دادن پوست ، ایجاد صداهای عجیب و غریب و یا فرو کردن انگشت...

بیشتر