کادر مدرسه

کادر اجرایی :

آقای سید مجتبی حقیقت موسس محترم مدرسه

آقای سید محمد جواد حقیقت  مدیر مدرسه

آقای رضایی معاون آموزشی

آقای سید محمدرضا حقیقت معاون انضباطی 

خانم محمودیان معاون انضباطی 

خانم گنجی معاون اجرایی

خانم اسلامی معاون پرورشی

خانم حقیقت معاون فناوری

خانم یاورزاده مسئول فناوری

خانم چکیده خدمتگزار

کادر آموزشی :

خانم تهرانی معلم پایه اول

خانم مسافر معلم پایه اول

خانم شوقی معلم پایه دوم

خانم مرسلی معلم پایه دوم

خانم روزگاری معلم پایه سوم

خانم پیکانی معلم پایه سوم

خانم کریملی معلم پایه چهارم

خانم امانی معلم پایه چهارم

خانم موسی پور معلم پایه پنجم

خانم درخشان معلم پایه پنجم

خانم پرگر معلم پایه ششم

خانم اسکندری معلم پایه ششم

امتیاز دهید
امتیاز 4 از 5 توسط 4 کاربر

نظرات و پیشنهادات

Top