تقلب در تکالیف و امتحان

علت تقلب دانش آموز در کارهای مدرسه یا امتحان  :

1-شاید برای این است که آماده نبود و برای قبولی در امتحان نیاز به یادگیری خوب مطالب است و در صورت عدم موفقیت احساس وحشت یا شرمندگی و پشیمانی می کند ، در صورت توجه می تواند از این تجربه ، درس مناسب  بگیرد.

2-اگر متوجه شدید فرزندتان در امتحان یا انجام تکالیف خانه تقلب کرده است ، با معلم او جلسه ای بگذارید و برنامه ای طرح کنید که آن امتحان یا تکالیف را دوباره انجام دهد.

3-شاید کودک متقلب برای گرفتن نمرات خوب در درسی که در آن ضعیف است ، تحت فشار والدین باشد. به توقعات خود از کودکتان صادقانه توجه کنید و مطمئن شوید.

4-فرزندی که توقعات بسیار بالایی از خود دارد ، ممکن است آن قدر بهگرفتن نمره خوب متمرکز شود که از هر روشی برای کسب آن استفاده کند. او باید لذت بردن از مراحل آموختن زا یاد بگیرد و به دیگر خصلت ها ی خود افتخار کند.

5-کودکانی که قوّه ی یادگیری شان کمتر از حد مطالب درسی است و یا ناتوانی یادگیری دارند ، شاید به دلیل ترس تقلب کنند،در صورت مشکل با مشاوره مدرسه صحبت کنید

6-مطمئن شوید که به فرزندتان فرصتهایی برای آزمایش موضوعات جدید و کامل کردن تکالیفش بدون کمک بزرگ ترها می دهید.اگر پدر ویا مادری مثلا آزمایش علوم و .... یا وظایف فرزندش را درخانه انجام دهد ، در واقع این پیام را به وی می دهد که کارش خوب نیست و باید کار شخص دیگری را به عنوان کار خودش بپذیرد.

نکته:

اگر تقلب کردن کودک مشکلی مجزا نیست و با دروغ گفتن دزدی و دیگر رفتارهای آزاردهنده همراه است ، بهتر است با مشاوری متخصص و یا یک درمانگر صحبت کنید.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top