صبحانه برای فرزندتان ، غذایی بسیار مهم است تا از نظر جسمی و روحی ، موفق باشد. شما باید با خلاقیت خود ، او را تشویق به خوردن چیزی برای صبحانه کنید.

1-بعضی از بچه ها تا چند ساعت پس از بیدار شدن ، گرسنه نیستند.بگذارید چنین کودکی کم کم بیدار شود. اجازه بدهید ابتدا لباس بپوشد ، وسایل مدرسه اش را آماده و همه چیز را مرتب کند، پس از مدتی خود او ممکن است تمایل بیشتری به خوردن صبحانه نشان دهد.

2-برای صبحانه ، نوشیدنی های مختلفی تهیه کنید که دارای ویتامین های مختلفی هستند. نوشیدنی را داخل فنجان بریزید و روی آن در پوشی بگذارید فرزندتان می تواند هنگامی که کارهای صبحگاهی اش را انجام دهد، کمی از آن را بچشد.

3- برای صبحانه امکان انتخابهای بیشتری فراهم آورید. برخی بچه ها به صبحانه های معمولی توجهی نمی کنند، اما چیز دیگری مانند یک تکه مرغ ، سوپ و یا حتی کوکوهای از شب قبل مانده می تواند صبحانه ی خوبی برای آن ها باشد.

4-یک تکه نان ، کمی ماست و پنیر و گردو و یک تکه میوه را بسته بندی کنید تا هنگام رفتن به مدرسه در اتوبوس یا خودروی شما بخورد.