بسیاری از بچه ها ، در دوره ای از زندگی خود به انواع شوخیها روی می آورند. اغلب بیان جمله ای تصادفی که از نظر دوستان او خنده دار است ، باعث می شود تا کودک از خنداندن دیگران ، احساس قدرت کند. به این ترتیب ، او این شوخ طبعی را ادامه می دهد تا همچنان واکنشهای مثبتی از دیگران دریافت کند.

راه حل ها:

1-ساده ترین راه برای عبور فرزندتان از این مرحله ، آموختن کارهای مناسب و نامناسب به او است.

وقتی جمله ی نامناسبی گفته شد، تنها به چشمان فرزندتان نگاه کنید و با صدایی جدی بگویید: " این حرف مناسب نیست." یا در مادر این خانه در مورد چنین چیزی جوک نمی گوییم."

2-سعی کنید واکنش های عصبی به شوخی نامناسب او نشان ندهید. پاسخ همراه با شوک شما می تواند آن قدر برای کودک جالب باشد که باعث شود رفتارش را تکرار کند. پاسخ مناسب تر از این است که با بی علاقگی و نارضایتی به فرزندتان نگاه کنید و چنین عبارتی را بیان کنید:نمی توانم تصور کنم چرا دیگران فکر می کنند این حرف تو خنده دار است.

اگر فرزندتان با این جمله احساس خجالت کند، ممکن نیست رفتارش را تکرار کند.

3-با دقت به برنامه های تلویزیون و فیلم هایی که تماشا  می کند ، توجه کنید . اغلب بچه ها این نوع شوخیها را از تلویزیون یاد می گیرند. می توانید تماشای برنامه های نامناسب را برای او ممنوع کنید یا با فرزندتان در مورد آنها به گفت و گو بنشیند.

4-توجه کنید آیا بزرگ ترهایی هستند که الگوی چنین رفتاری برای او شده باشند ، بعضی اوقات ، یکی از اعضای فامیل یا دوستان با بازگویی چنین داستان هایی توجه دیگران را به خود جلب می کند.

در این صورت ، سعی کنید حرفهایی را که جلوی فرزندتان مطرح می شود ، محدود کنید.

شما نمی توانید فرزند بزرگ تر خود را از شنیدن چنین چیزهایی باز دارید. پس احساس خود را در مورد آنچه که می شنوید با او مطرح کنید. شوخیهای نامناسب را مشخص کنید و در مورد دلایلی که دیگران ممکن است این گونه شوخیها را انجام دهند،  صحبت کنید. در مورد ارزشهای خانواده خود صحبت کرده و مشخص کنید که چه چیزهایی در خانواده قابل قبول است.