مسابقه فوتبال هفته معلم

مسابقه فوتبال هفته معلم

مسابقه فوتبال بین تیم منتخب دانش آموان و تیم معلمین به مناسبت هفته معلم 

برای مشاهده عکس های بیشتر به گالری مراجعه شود.