جشن روز معلم

جشن روز معلم

تقدیر از معلمان و کادر مدرسه

برای مشاهده عکس های بیشتر به گالری مراجعه کنید.