آیین نامه انضباطی مدرسه

گزیده ای از آیین نامه انضباطی

ولی محترم موارد زیر قسمتی از مقررات مدرسه می باشد که می بایست  از جانب فرزندتان مراعات گردد. خواهشمندیم آنها را مورد به مورد برای ایشان بخوانید و او را به رعایت مقررات مدرسه توصیه کنید. (عدم رعایت موارد ذیل علاوه بر کسر نمره انضباط، تأثیر منفی بر ثبت نام ایشان در سال تحصیلی آینده خواهد داشت).

1-  در یادگیری و تحصیل سعی و تلاش کرده و از دستورات آموزشی و تربیتی مسئولین اطاعت نمایم.

2- در فعالیت های اجتماعی و گروهی شرکت کرده و در انجام مراسم دینی کوشا باشم.

3- در کلیه فعالیت های  فوق برنامه های ارائه شده توسط مدرسه شرکت نمایم و همانند دروس اصلی به آن اهمیت دهم.

4- با سایر دانش آموزان با احترام و خلق  و خوی اسلامی رفتار نمایم.

5- بهداشت و نظافت شخصی را رعایت کرده و در پاکیزه نگه داشتن فضای مدرسه همکاری نمایم.

6- توصیه های مربیان مدرسه از جمله مربی بهداشت را بکار گیرم..

7- سعی کنم که به بزرگتر از خودم احترام بگذارم و به کوچکتر از خودم رحم و عطوفت داشته باشم.

8-  هر یک از موارد ذیل نیز موجب کسر 25% نمره انضباط و تکرار آن موجب تصمیم گیری شورای مدرسه در مورد من خواهد شد.

-  درگیری با دانش آموزان

- به کار بردن کلمات ناشایست

- شرکت نکردن در صبحگاه

-  غیبت و تأخیر موجه (موجه کردن غیبت بیش از سه روز به عهده ی اداره آموزش و پرورش می باشد.)

-  هر گونه خرید و فروش با سایر دانش آموزان

- وارد کردن خسارت به مدرسه و وسایل دانش آموزان

- رعایت نکردن ادب و بی احترامی به معلم و دیگر کارکنان مدرسه

- بلندی ناخن و موی سر و لباس نامرتب

- نپوشیدن روپوش مدرسه

- به همراه نداشتن کارت هوشمند ( ورود و خروج )

- در صورت مفقود شدن و یا صدمه رساندن به کارت هوشمند هزینه ی صدور مجدد کارت به عهده ی ولی محترم می باشد

- آوردن اشیاء و وسایل غیر مجاز به مدرسه نظیر: گوشی تلفن همراه، سی دی های غیر آموزشی ، انگشتر، گردنبند، پول بیش از نیاز، اسباب بازی و ...