اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

امروزه مهم ترین دغدغه نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور می باشد.

تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدرسه ها به عنوان اصلی ترین نهاد آموزشی در جامعه می باشد.مدارس هوشمند رویكرد جدید آموزشی است كه با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت.

مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش می باشد كه فوائد و آثار و نتایج آن نه تنها در محیط آموزشی تاثیرات خود را خواهد داشت بلكه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان و فردای آن ها  خواهد بود.

هفت اصل كلیدی در مدارس هوشمند عبارتند از :

1 - دانش خلاق

2 - استعداد یادگیری

3 - توجه به فهم مطالب

4 - آموختن با هدف تسلط و انتقال آن

5 - ارزیابی آموخته ها به شكل متمركز

6 - غلبه بر مشكلات

7 - مدرسه به عنوان یك سازمان آموزشی

هدف از ایجاد این‌گونه آموزشگاه عبارت است از:

  • رشد همه جانبه دانش‌آموزان (ذهنی ، جسمی ، عاطفی و روانی)
  • ‌ارتقاء توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی
  • ‌تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فن‌آوری
  • ‌افزایش ارتقاء و مشارکت مردمی
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top