آداب اجتماعی:

رفتار بد فرزندتان به هر اندازه که ناراحت کننده است ، از سرزنش او در برابر دیگران بپرهیزید.

راه حل ها:

1-بسیاری از بچه ها از رفتارهای بد خودآگاه نیستند به آنها آموزش دهیم که نه تنها چه کاری انجام ندهند بلکه چه کاری انجام دهند.

2-اگر فرزندتان با بی ادبی برخورد کرده او را به جایی دور از دیگران ببرید و به آرامی و مختصر رفتارش را اصلاح کنید. لبخندی به او بزنید و او را در آغوش بگیرید تا نشان دهید که دوستش دارید. به این صورت می توانید او را در حالی که برای تغییری مثبت آماده است ، به جمع برگردانید.

3-قبل از شرکت در مناسبتی اجتماعی ، رفتارهایی را که از فرزندتان توقع دارید ، به صورت مختصر به او بگویید.. برای بچه های کوچک تر بهتر است در خانه نقش بازی کنید و رفتارهایی را که از آنها توقع دارید ، با هم مرور کنید.

4-وقتی فرزندتان رفتار خوبی داشت. او را تحسین کنید. شاید باور نکنید اما بچه ها وقتی با بزرگ ترها برخورد می کنند و رفتارهای خوبی انجام می دهند ، خجالت می کشند. از آنجا که شنیده اید بزرگترها حرف هایی از این قبیل می گویند :"خوبم ، متشکرم ، شما چطورید؟" وقتی خودشان این حرفها را می زنند.احساس می کنند مصنوعی رفتار کرده اند.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top